PHYTO-VICTIMES

odcinek 2

ZMAGANIA NA TORZE PRZESZKÓD

Zwłoka nauki w wykazywaniu związku między ekspozycją a stanem chorobowym, jak również instytucji w podejmowaniu się opieki i leczenia doprowadza do dramatycznych sytuacji.

Gaelle cierpi na zespół mieloproliferacyjny, a Loick i Pascal na nadwrażliwość na środki chemiczne, co przejawia się w szczególności nietolerancją zapachów.

Te upośledzające na co dzień stany chorobowe nie znajdują się w wykazie chorób zawodowych związanych z pestycydami, mimo iż istnieje przekonujące domniemanie związku przyczynowego.

Dla tych pracowników gospodarstw rolnych właśnie zaczynają się zmagania na torze przeszkód, na który składa się pielgrzymowanie po gabinetach lekarskich, gromadzenie dowodów i proces sądowy.