PHYTO-VICTIMES

odcinek 7

Opór się organizuje

Ofiarom często pomagają ich bliscy, małżonkowie, dzieci i rodzina, którzy na co dzień odczuwają skutki choroby. Uświadomienie pochodzenia choroby, tj. stosowania pestycydów, często wymaga wsparcia w celu uznania jej za chorobę zawodową.

W ten sposób powstało stowarzyszenie Phyto-Victimes. Aby się wzajemnie mobilizować, ścigać winnych i aby „to się skończyło”, aby nie było więcej pacjentów.

We Francji członkowie parlamentu walczą o wprowadzenie zakazu stosowania produktów fito i utworzenie funduszu odszkodowawczego dla ofiar. Jednak uznanie niektórych chorób związanych z pestycydami za choroby zawodowe jest skomplikowane. Walka o zdrowe środowisko dopiero się rozpoczęła.