PHYTO-VICTIMES

odcinek 5

Przejście (rolnicze)

Jak przebiega przejście od rolnictwa konwencjonalnego do ekologicznego ? I czy jest to jeszcze możliwe ?

Wielu rolników mówi nam, że o ile 30% redukcja stosowania pestycydów jest możliwa do osiągnięcia, o tyle przekroczenie tego poziomu stanowi dla nich poważne ryzyko.

Ze Jérôme Rétif, Mathieu Drouet, Michel Bédouet, eksperymentuje się z wieloma alternatywnymi rozwiązaniami. I uczy się w inny sposób.